SPECTROMED

Sonomed 300

Vybrané vlastnosti:

 • Transkraniálny dopplerovský systém
 • Prenosná hlavica na tri sondy s pripojením USB 2.0
 • Sondy: 2 (PW), 4 a 8 (CW) MHz
 • Automatické výpočty v reálnom čase: AI, RI, PI, SDI, HR
 • Automatické zobrazovanie v reálnom čase: Vs, Vd, Vave
 • Funkcia “Multiwindow screen” - súčasne môže byť na obrazovke zobrazených až desať okien
 • Databáza pacientov, možnosť ukladania a tlače reportov
 • Príslušenstvo (nožný pedál, držiak na sondu, stolík)
 • Možnosť pripojenia k notebooku alebo k stacionárnemu
 • počítaču cez port USB 2.0
 • Manuál “Transkraniálna dopplerovská sonografia”
 • Hardwarový kľúč, záruka 24 mesiacov
 • Technický manuál

Klinické využitie:

 • Detekcia a kvantifikácia intra-extrakraniálnych stenóz/uzáverov
 • Vyhodnotenie intrakraniálnej cirkulácie
 • Vyhodnotenie vertebrobazilárnej cirkulácie
 • Diagnóza artériovenóznej malformácii
 • Vyhodnotenie hemodynamickej reakcie
 • Dlhodobý monitoring s detekciou embólie