Neuro Audio Skrín

Skríningový systém pre novorodencov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané vlastnosti:

  • Skríningový prenosný systém pre skríning sluchu a diagnostiku testov
  • TEOAE (Transient evoked otoacoustic emission) pre skríning sluchu
  • DPOAE (Distortion product otoacoustic emission) pre skríning sluchu
  • ABR/BERA (Auditory brainstem response/ brainstem evoked response audiometry) pre hĺbkový skríning
  • Možnosť vykonať rôzne expertné vyšetrenia
  • Vyšetrenie možno exportovať okamžite do databázy pacientov
  • Výsledky vyšetrenia možno okamžite vytlačiť na prenosnej alebo štandardnej laserovej tlačiarni