Poly Spektrum 12/E                                         

 

 

 

 

 

Prenosný 15-kanálový digitálny EKG systém s možnosťou nahrávania TEE a detekciou pulzov kardiostimulátora.

Vybrané vlastnosti:

 

 • 12 vysokokvalitných štandardných EKG zvodov
 • 2 prídavné EKG kanály kompatibilné so zvodmi pre TEE
 • 1 dychový kanál
 • Vzorkovacia frekvencia - 10000 Hz, A/D konvertor - 24-bitový
 • Detekcia kardiostimulátora
 • Software pre meranie a interpretáciu EKG Poly Spectrum Analysis
 • Software poly Spectrum Express
 • a ďalšie

  Základná dodávka:

 

 • Hlavica Poly Spectrum 12/E 
 • Stojan na EKG hlavicu
 • Kábel pacienta pre pripojenie mnohorázových elektród 
 • Kábel pre prídavné EKG zvody 
 • Mnohorázové svorkové končatinové EKG elektródy
 • Mnohorázové hrudné prísavné EKG eletródy 
 • Adaptér pre transezofageálnu elektródu
 • Elektródový gel
 • Software na meranie a interpretáciu EKG
 • Poly Spectrum Express software pre nahrávanie a tlač EKG
 • Uživateľský manuál
 • Technický manuál

  Voliteľné moduly softwaru:

 

 • Software a vybavenie pre analýzu variability srdečného tepu
 • Software pre cvičebné testy na ergometri alebo bežeckom páse
 • Software pre zápis a analýzu VLP (ventricular late potentials)
 • Software pre disperznú analýzu Q-T intervalov
 • Software a hardware na nahrávanie a analýzu rýchlosti vlnového pulzu