Neuro Audio


 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané vlastnosti hardvéru:

 • ABR (Auditory brainstem response) /BERA (Brainstem evoked response audiometry), EABR
 • ASSR (Auditory steady – state response) s možnosťou stimulácie 4 frekvencií pre obe uši naraz (multi ASSR)
 • TEOAE (Transient evoked otoacoustic emission)
 • DPOAE (Distortion product otoacoustic emission)
 • SOAE (Spontaneous otoacoustic emission)
 • Stredné a dlhé latencie evokovaných potenciálov (MLR, LLR/CAEP)
 • VEMP (Vestibular evoked myogenic potentials)
 • PTA (Pure Tone Audiometry) 
 • ECochG (Electroochleography)
 • MMN,P300 (Kognitívne evokované potenciály)
 • Jedno zariadenie pre všetky audiologické testy
 • Možné s ním vykonať väčšinu bežných denných audiologických vyšetrení
 • Malé rozmery
 • Napájané z počítača

 

 

Vybrané výhody a vlastnosti softvéru Neuro-Audio.NET:

 

 • Databáza pacientov 
 • Jednoduché spúšťanie záznamu vyšetrenia
 • Automatické i manuálne rozmiestnenie markerov v zázname
 • Okamžité zobrazenie grafov a tabuliek 
 • Porovnanie výsledkov s referenčnou hodnotou (ak je zadaná)
 • Automatické generovanie reportu v ďalej upravovateľnej forme (napr. v MS Word)
 • Flexibílny
 • Softvér je okamžite pripravený na meranie hneď po nainštalovaní, testy sú prednastavené
 • Možnosti prispôsobenia užívateľského prostredia, plochy v softvéri
 • Najnižší čas snímania ABR