Neuro MS

Magnetický stimulátor pre diagnostickú a terapeutickú stimuláciu motorických oblastí mozgovej kôry a periférneho nervového systému   Stimulátor poskytuje: Módy jednotlivého pulzu a repetitívnej stimulácie  Zabudovanú riadiacu jednotka s vhodnou klávesnicou Digitálne indikátory...
Software a hardware pre výskum elektroretinografie (ERG) a elektro-okulografie (EOG)   Základná dodávka: Sada elektród pre štúdium  ERG Zostava opierky čela a brady Sada tužkových svetelných stimulátorov s koncentrátormi (červený, modrý, zelený, biely) Mini-ganzfeld...
Ľahko použiteľné a obsluhovateľné kompaktné zariadenie pre navádzané injekcie EMG/STIM   Zariadenie poskytuje: Kombináciu elektrického stimulátora a záznam EMG v jednom celku Lokalizáciu miest medikácie injekciou pomocou povrchového  nahrávania EMG alebo elektrickou...
Software a hardware pre štúdium krátko prechodných evokovaných otoakustických emisií (TEOAE)   Komplet dodávky OAE sonda Koncovky sondy OAE (sada 4ks) Sada ušných koncoviek (univerzálne - priemer 4-13 mm) Software Užívateľský manuál *Len pre NeuroMEP 8ch, NeuroMEP 4ch a NeuroEMG