Neuron Spektrum 5 

Komplexný 32 kanálový EEG systém

32 kanálov EEG (35 digitálnych zosilňovačov)

možnosť záznamu ľubovolných 32 monopolárnych zvodovsystému 10-10

 • 4 širokopásmové polygrafické kanály, určené pre záznam ľubovoľných signálov od EOG po krátkolatenčné EP
 • izolovaný kanál EKG
 • 2 kanály stáleho prúdu
 • kanál SpO2
 • kanál registrácie dýchania
 • a ďalšie

Oblasti použita:

 • rutinné EEG vyšetrenia
 • epileptologický monitoring EEG 
 • polysomnografia
 • výskumné monitorovanie

 

Vybrané možnosti softvéru:

 • záznam EEG a analýza EEG
 • spoločný záznam s programom LORETA
 • režim vytvorenia a editovania EEG montáží
 • automatické vytvorenie protokolov zo zaznamenaných dát
 • grafy výsledkov spektrálnej a koherentnej analýzy EEG
 • automatické vyhľadávanie spikov a ostrých vĺn
 • mapovanie a histogramy výsledkov analýzy EEG
 • trendy parametrov EEG