Neuro EMG micro 2ch

Úsporný EMG systém

Základné vlastnosti a výhody:

 • 2 kanály pre snímanie EMG signálov
 • Elektrický prúdový stimulátor
 • Pojazdný stolík s ramenom a prepojovacími káblami
 • Software na natáčanie a prehliadanie EMG záznamov,možno ho rozšíriť  na ľubovoľný počet prehliadacích staníc
 • Meranie motorického a senzitívneho vedenia
 • Meranie impedancií
 • Možné rozšírenia : AEP, VEP, SSEP, Kognitívne EP,
 • Transkraniálna magnetická stimulácia,MMN, 
 • CNV, Elektroretinografia
 • a ďalšie
 

Sofvérové možnosti a výhody:

 • Software na natáčanie a prehliadanie EMG záznamov, ktorý je možné nainštalovať na ľubovoľný počet prehliadacích staníc
 • MNC, SNC, F-vlna
 • Blink reflex, H-reflex, T-reflex 
 • Repetitívna stimulácia
 • Single fibre 
 • Motorický a senzorický Inching
 • Natívna EMG krivka
 • Willisonova a T/A analýza
 • Automatická multi MUP
 • Magnetická stimulácia
 • VEP, BAEP, SSEP, P300 CNV, MMN, VEMP, GSR
 • Elektroretinografia
 • Detailné reporty
 • Nastaviteľný sumárny report- optimalizovateľný podľa Vašich predstáv
 • Jednoduché používateľské rozhranie, ľahko naučiteľné 
 • Manuál aj v slovenskom jazyku