Neuro-Spektrum 4/EP

Komplexný 29 kanálový EEG systém

 

 

 • 21 kanálov EEG alebo dlholatenčných EP
 • 4 širokopásmové polygrafické kanály,pre krátkolatenčné EP, EMG alebo ERG
 • izolovaný kanál EKG
 • 2 kanály stáleho prúdu
 • kanál registrácie dýchania
 • možnosť rozšírenia o ďalšie funkcie pomocou modulov - PSG modul, modul pre EEG video monitoring, modul pre sledovanie variability srdcového rytmu modul pre vykonávanie elektroretinografických vyšetrení

Oblasti použitia:

 • rutinné EEG vyšetrenie
 • epileptologický monitoring EEG
 • polysomnografia
 • výskumné monitorovanie

 

Niektoré možnosti softvéru:

 • záznam EEG a analýza EEG
 • spoločný záznam s programom LORETA
 • režim vytvorenia a editovania EEG montáží
 • automatické vytvorenie protokolov zo zaznamenaných dát
 • grafy výsledkov spektrálnej a koherentnej analýzy EEG
 • automatické vyhľadávanie spikov a ostrých vĺn
 • mapovanie a histogramy výsledkov analýzy EEG
 • trendy parametrov EEG