Neuro-MEP 4/8 ch.

4/8 kanálový EMG,NCS a EP systém

Základné vlastnosti systému:

 • 4 alebo 8 kanálov pre snímanie EMG signálov
 • Elektrický prúdový stimulátor
 • Pojazdný stolík s ramenom a prepojovacími káblami
 • Elektronické pedále pre ovládanie bez použitia rúk 
 • Bezdrôtová bluetooth klávesnica
 • Software na natáčanie a prehliadanie EMG záznamov, ktorý je možné nainštalovať na ľubovoľný počet prehliadacích staníc
 • Meranie motorického a senzitívneho vedenia
 • Meranie natívnej krivky , Repetitívna stimulácia
 • Willisonova analýza , F - vlna , H - reflex - Blink reflex , SSEP , Modul QEMG - analýza MUP
 • Meranie impedancií
 • Databáza pacientov s parametrickým vyhľadávaním
 • Užívateľom definované správy z vyšetrení
 • Možné rozšírenia : AEP, VEP, SSEP, Kognitívne EP, Transkraniálna magnetická stimulácia,MMN, CNV, Elektroretinografia
 • Možné vyhotovenie prístroja EEG a EMG v jednom celku
 • a ďalšie

Softvérové možnosti:  

 

 • Software na natáčanie a prehliadanie EMG záznamov, ktorý je možné nainštalovať na ľubovoľný počet prehliadacích staníc
 • MNC, SNC, F-vlna
 • Blink reflex, H-reflex, T-reflex
 • Repetitívna stimulácia
 • Single fibre Motorický a senzorický Inching
 • Natívna EMG krivka
 • Willisonova a T/A analýza
 • Automatická multi MUP
 • Magnetická stimulácia
 • VEP, BAEP, SSEP, P300 CNV, MMN, VEMP, GSR
 • Elektroretinografia
 • Detailné reporty
 • Nastaviteľný sumárny report- optimalizovateľný podľa Vašich predstáv
 • Jednoduché používateľské rozhranie, ľahko naučiteľné
 • Manuál aj v slovenskom jazyku