EEG systém Neuro SPEKTRUM 2    

Komplexný 20 kanálový EEG systém

 • 16 kanálov EEG
 • 4 širokopásmové polygrafické kanály, určené pre záznam ľubovoľných signálov od EOG po krátkolatenčné EP
 • možnosť rozšírenia o ďalšie funkcie pomocou modulov - senzor na sledovanie SpO2, senzor na sledovanie CO2, modul na sledovanie variability srdcového rytmu PSG modul, modul pre video záznam, modul priestorovej lokalizácie ložísk patologických aktivít, modul na sledovanie EP mozgu, modul pre vykonávanie reoencefalografických vyšetrení

Oblasti použitia:

 • rutinné EEG vyšetrenia
 • epileptologický monitoring EEG
 • polysomnografia
 • výskumné monitorovanie

Niektoré možnosti softvéru systému Neuro SPEKTRUM:

 • záznam EEG a analýza EEG
 • spoločný záznam s programom LORETA
 • režim vytvorenia a editovania EEG montáží
 • automatické vytvorenie protokolov zo zaznamenaných dát
 • grafy výsledkov spektrálnej a koherentnej analýzy EEG
 • automatické vyhľadávanie spikov a ostrých vĺn
 • mapovanie a histogramy výsledkov analýzy EEG
 • trendy parametrov EEG