Neuro ERG

Software a hardware pre výskum elektroretinografie (ERG) a elektro-okulografie (EOG)

Základná dodávka:

  • Sada elektród pre štúdium  ERG
  • Zostava opierky čela a brady
  • Sada tužkových svetelných stimulátorov s koncentrátormi (červený, modrý, zelený, biely)
  • Mini-ganzfeld stimulátor
  • Držiak tužkových stimulátorov
  • Oftalmologický vodivý gel (7 g)
  • Užívateľský  manuál