Neuro MS

Magnetický stimulátor pre diagnostickú a terapeutickú stimuláciu motorických oblastí mozgovej kôry a periférneho nervového systému

 

Stimulátor poskytuje:

 • Módy jednotlivého pulzu a repetitívnej stimulácie 
 • Zabudovanú riadiacu jednotka s vhodnou klávesnicou
 • Digitálne indikátory zobrazujúce všetky parametre pre
 • Obsluhu magnetického stimulátora
 • Konektor pre synchronizáciu s externými zariadeniami
 • Pripojenie k počítaču cez USB port
 • Mód oneskoreného nabíjania
 • Viacstupňový systém ochrany zariadenia
 • Tri rozličné cievky v základnej dodávke a voliteľnú zahnutú cievku

 

  Použitie pri diagnostike a liečbe:

 • Neurológia a pediatrická neurológia
 • Epileptológia
 • Pulmonológia
 • Traumatológia a ortopédia
 • Oftalmológia